Průzkum: Místní SEO jako umělecká disciplína dominovaná malými agenturami

Skoro padesát tři procent všech firem, které se zabývají místním SEO, mají deset či méně klientů.

Nový průzkum od BrightLocal nabízí malé okénko do stavu agentůr, které se zabývají místní SEO optimalizací. Průzkum prošel něco málo přes šest set padesát digitálních agentur, SEO externistů a také in-house marketérů z menších podniků a byznysů. Celkové výsledky popisují segment trhu, který čelí mnoha výzvám, avšak je stále na vrcholu – reflexe dynamické a neustále se měnící přirozenosti organického vyhledávání.
 
Velikost a zisky agentur. Velká část (skoro padesát čtyři procent) těch, kteří se zabývají místní SEO optimalizací, jsou menší agentury a malé byznysy. Avšak, počet velkých agentur, které se zabývají místní SEO optimalizací, tak nějak porostlo oproti minulým dvou letem.
 
Velká část respondentů měla méně než dvacet SEO klientů, s padesáti třemi procenty, kteří měli méně než deset klientů. Ta největší skupina (šedesát pět procent) vydělávala něco málo pod jeden milion dolarů ročně z jejich SEO klientů (někteří i ještě méně), skoro osmnáct procent vydělávalo mezi jedním a pěti miliony dolarů a šest procent vydělávalo více než pět milionů dolarů ročně. Osmnáct procent sdělilo, že nevěděli, kolik vlastně ročně vydělávají ze svých místních SEO klientů.
 
Měsíční příjem se pohyboval skoro všude na celé škále, avšak ten největší nápor (padesát devět procent) byl někde mezi stovkou a tisícovkou dolarů. Co se týče hodinové mzdy, třicet procent všech respondentů uvedlo, že si účtuje něco mezi padesáti až stovkou dolarů a třicet čtyři procent uvedlo, že si účtuje za hodinu něco mezi stovkou a sto padesáti dolary, skoro dvacet osm procent si účtuje více než to. Valná většina praktikujících (osmdesát tři procent) vydělávala sto tisíc dolarů a méně mzdově a sedmnáct procent vydělávalo více než danou částku výše.
 
Výsledky jsou čím dál těžší. Valná většina (padesát šest procent) sdělila, že pro ně bude čím dál víc těžší dostát jejich SEO výsledkům pro klienty tento rok, avšak toto číslo je menší než v roce 2017. Jinými slovy, více SEO je pozitivních ohledně potencionálního výkonu jejich služeb. Skutečně, devadesát tři procent všech marketérů, kteří se účastnili průzkumiu, trvdí, že jsou „trochu optimističtí“ nebo „velmi optimističtí“ ohledně toho, co čeká SEO průmysl v budoucnu jako celek.
Will it be easier or harder to deliver results for clients this year? 
80% 
60% 
44% 
27% 
Easier 
.2019 
73% 
56% 
Harder 
.2017
Místní služby vyhledávacího marketingu, které byly nejvíce poptávány klienty, jsou:

  • Design webových stránek
  • Optimalizace na stránce
  • SEO audity a analýza
  • PPC
  • GMB optimalizace
  • Sociální sítě
  • Správa reputace
  • Správa citací
  • Budování odkazů a také dosah obsahu
  • Tvorba obsahu a optimalizace obsahu pro internetové vyhledávače

 
Když byli dotázání, jak vlastně získávají nové klienty, praktikující odpověděli, že nejčastějším zdrojem jejich klientů je dobré slovo, kteří si spokojení klienti řeknou a dobrá rada a až poté následovalo SEO jako zdroj nových klientů. Obsahový marketing byl číslo tři, místní byznysové skupiny byly další, následované PPC, inzercí, a poté konferencemi a Facebookem. Poslední spadl jako zdroj nového byznysu z čísla tři minulý rok až na číslo sedm tento rok.
 
Proč by vás to mělo zajímat. Daleko od své smrti, SEO byznys vypadá, že roste, alespoň tedy pro agentury, které se účastnily průzkumu. Avšak místní SEO je stále jenom subsegment, který, alespoň nyní, je stále dominován malými firmami a malými dolary.
 
Spousta lidí v průmyslu zachází s místním SEO jako s výklenkem nebo jej vidí čistě jako prostor pro malé firmy. Avšak pravda je opakem. Je to něco, co by měl každý byznys nebo každá značka, která prodává někde v kamenném obchodě nebo poskytuje služby, mít na paměti a zaměřit se na to.
 
Můžete vidět celé výsledky na BrightLocal stránce ZDE. A pro porovnání a kontext, podívejte se na tenhle průzkum digitálních agentur ZDE pro ty nejnovější trendy.