Prvá detská inštitúcia

Nezařazené


Nejednému rodiÄovi nevychádza materská dovolenka tak, ako by si predstavoval. Nedostatok Äasu, oddychu, ale aj financií je kritický zlepenec toho, Äo sa ani náhodou nepodobá obrázkom Å¡Å¥astnej rodinky z každej knihy o dieÅ¥ati. Drobec vyžaduje množstvo starostlivosti, veľa stojí a materský príspevok je pár drobných, ktoré len z Äasti pokryjú náklady. Problémom je, že v rodine nie je iba dieÅ¥a. ÚÄty zostávajú, pribudol jeden veľmi nároÄný obyvateľ a kvôli materskej dovolenke klesol jeden stabilný príjem. RieÅ¡ením je využiÅ¥ prvú detskú inÅ¡titúciu. Jasle vÅ¡ak bývajú nejednou mamiÄkou zatracované. Nedôverujú opatrovateľom a nadÅ¡ené nie sú ani z prítomnosti väÄÅ¡ieho poÄtu detiÄiek, medzi ktorými sa choroby šíria najrýchlejÅ¡ie.

Urobte si vlastný obraz

Súkromné jasle bratislava vás dokážu presvedÄiÅ¥, že vzdaÅ¥ sa „plnohodnotného“ materstva bude veľmi dôležitým, a zároveň aj dobrým krokom vpred. Musíte predsa myslieÅ¥ na celú rodinu a tri roky sústavnej opatery malého je v mnohých prípadoch príliÅ¡. Ten najkrajší Äas s malým si užijete poÄas prvého roka alebo dvoch rokov a o zbytok sa postarajú opatrovatelia.