Restaurování je práce, která není vidět

Mezi kulturní dědictví, které nám tu zanechali naši předkové, nemusejí patřit pouze obrazy, knihy a další umělecké předměty podobného druhu.
o   K cennostem, které by rozhodně neměly podlehnout zubu času, patří určitě i historické tapisérie a textilie.
Z tohoto důvodu se gobelínové dílny zabývají právě restaurováním starých tkanin.

mozaika

–         obnova velkoplošných gobelínů.
–         restaurování koberců.
–         oprava drobných textilií.
·        Cechovní prapory.
·        Gobelínové potahy.

Restaurováním nedochází pouze k oživení barev a opravě různých poškozených částí, ale i ke zvyšování životnosti historické věci. Pokud byste navštívili například Státní zámek Benešov nad Ploučnicí, mohli byste obdivovat práci našich restaurátorů přímo v reálu. Tapiserie „Genesis – Stavění archy Noemovy“ je dokladem toho, že restaurátoři dělají svou práci opravdu poctivě a zodpovědně.

Restaurování je umění

Před samotnou obnovou historické památky dochází k předem určenému procesu.

a)     Zhodnocení poškození restaurátorského objektu.
b)    Návrh způsobu opravy.
c)     Návrh rozpočtu.

ručně tkaný gobelín

Práci profesionálního restaurátora poznáte i podle toho, že dokáže nejen opravit drobná poškození, ale dovede i nahradit celé chybějící plochy. Rozhodně ale pracovník restaurátorské dílny nerozhoduje způsobem „tady velím já“. Vždy je jeho cílem dohodnout se s investorem ještě před zahájením všech prací. Teprve poté, co obě strany s podmínkami souhlasí, může se pustit do díla. Způsobů, jak historickou tapiserii vrátí opět do života, je několik. Záleží na tom, jakým způsobem došlo k poškození.

·        Základními způsoby jsou různé šicí restaurátorské nebo konzervační techniky.
·        Mezi techniky konzervační patří i neznatelná textilní retuš.
·        Prošívání textilie s ohledem na vratnost zásahu.
Restaurátoři také pracují na obnově historických tapisérií, které jsou majetkem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.