Jak zatočit s depresí

S přicházejícím podzimem přicházejí také zhoršené nálady. Pokud ovšem máte náladu pod bodem mrazu déle než pár týdnů, může už jít o depresi. Ten, kdo depresí trpí, nemůže za svou špatnou náladu. Deprese je totiž nemoc, při které je narušena ta funkce mozku, která je odpovědná za kontrolu nálady. Je provázená intenzivními a trvalými negativními emocemi, což vyvolává až patologický smutek jedince. Smutná nálada tak nemocného přímo pohltí, a ten pak není svůj stav schopen ovlivnit a přestat věci vnímat jen negativně. Tento stav ovlivňuje nejen samotného nemocného, ale také jeho rodinu a vztahy na pracovišti či mezi přáteli.

koleje

Deprese vzniká vlivem několika faktorů. Hlavní příčinou bývá narušení oblasti mozku, která kontroluje emoce. Nervové přenašeče, které v mozku působí, jsou narušeny a přichází deprese. Onemocnět můžou ženy, muži, ale také děti, a to bez ohledu na věk, vzdělání či národnost. Mnohdy se však na vzniku deprese podílí genetika, velký vliv na spuštění této nemoci má ale také prostředí, ve kterém žijete, zaměstnání, stres či ztráta milované osoby.

dívka

Depresi se dá ale předcházet, a to jednoduchým dodržováním pár zásadních rad:
1.       užívejte si chvíle s rodinou,
2.       dodržujte pravidelný denní i noční režim,
3.       dodržujte správnou životosprávu,
4.       sportujte,
5.       choďte na procházky
6.       vtipkujte
7.       myslete pozitivně,
8.       pouštějte si hudbu,
9.       představujte si hezké zážitky

holka

Deprese se projevuje ve třech stupních – mírná, středně těžká a těžká. Těžké depresivní stavy však vyžadují dlouhodobou odbornou léčbu antidepresivy. Diagnózu vždy určí lékař a nasadí takové léky, které dotyčnému pomohou. Léčba však mnohdy trvá nejen několik týdnů, ale i měsíců či let. Pokud však depresi odchytnete v začátcích, dá se léčit snadněji. Nasazením léků po 14 dnech nastupuje úleva, neboť antidepresiva ovlivňují nervové přenašeče.