Dáváte dítěti kapesné? Měli byste!

Nejspíš chápete, že jste to právě vy, rodiče, od kterých se děti učí, jak zacházet s penězi. Úplně první forma nějakého povědomí o penězích je v době věku předškolním, kdy dítě vidí peníze jako odměnu.
·         Kdy bychom měli začít dávat kapesné?
·         Jak velká částka by to měla být?
·         Jak dítěti vštípit správný model zacházení s penězi?
pohled na prasátko
Finanční výchova je důležitá už od nízkého věku dítěte. To proto, aby se naučily znát jak hodnotu peněz, tak i to, jak s nimi nakládat a jak s nimi pracovat, stejně jako jejich omezený přístup. Tomu nejlépe dítě naučíte tak, že mu budete dávat kapesné.

Děti si musí uvědomit:
–          Hodnotu peněz
–          Složitost vydělávání peněz
–          Dobu, kdy musí vyjít s penězi

Jaká by měla být výše kapesného a odkdy peníze potomkovi svěřovat?

Ideální doba je nástup do školy. Dítě by mělo na měsíc dostávat malou částku pro své vlastní potřeby. Děti by si tímto měly platit všechno nadstandardní, tedy všechno to, na co se nevztahuje jídlo ve školní jídelně, případně jízdenku MHD nebo kredit či účet za telefon. Za kapesné by si děti skutečně měly platit jenom jakési nadstandardní služby.

–          Dítě, které nedostává kapesné, se může cítit vyloučeno z kolektivu
Většina dětí dostává určitou částku, se kterou má na měsíc vystačit. Pokud nebude mít žádnou částku, pravděpodobně si nebude moci dovolit chodit na některé akce, které spolužáci pořádají, nebo si jenom tak zajít s ostatními dětmi třeba na kafe. Navíc pokud dítě nemá přístup k žádným penězům, v dospělosti k nim nebude mít vůbec žádný přístup a v dospělosti pro něj bude těžké se s penězi naučit hospodařit.
vějíř z liber

Měli by vysokoškolští studenti dostávat kapesné?

Jednoznačně ano. Každý student eventuálně dojte k tomu, že buďto studuje, nebo pracuje. Není možné dělat obojí zároveň, případně jenom velmi krátkou dobu.