Mandala – výraz pro kruh, který má zázračné účinky

 
Kruh coby symbol koncentrace
Uklidňuje, koncentruje a léčí. Zní to téměř jako reklamní slogan ve spotu týkajícím se šamponu na vlasy, nebo třeba sprchového gelu. Na rozdíl od těchto výrobků a jim podobných může však kruh coby geometrický tvar – stejně jako samotná mandala, která z daného obrazce vychází – být léčivým prvkem ze své samotné podstaty.
barevná mandala 
Kruh coby symbol sdílení
Měli jste možnost někdy absolvovat seberozvojové či teambuildingové školení? Pokud ano, jistě si vzpomenete, že při podobných akcích a programech vedených za účelem snahy vést lidi k lepšímu vzájemnému vnímání, interakci a spolupráci, je od účastníků vyžadováno, aby při komunikačních aktivitách seděli vůči sobě právě do tvaru kruhu či alespoň půlkruhu (v závislosti na počtu účastníků, prováděné aktivitě a podmínkách prostor, v nichž podobné školení probíhá).
Pořadatelé a kouči tak nečiní proto, že by jim dělalo dobře na duší moci Vás neustále instruovat
a přimět k tomu, abyste dělali to, co Vám řeknou a kdy Vám to řeknou. Jen se Vám tímto způsobem snaží předat mocnou sílu kruhu – mocnou sílu mandal – která lidi vede k tomu, aby se otevřeli, vzájemně na sebe reagovali a byli v kontaktu se všemi ostatními, viděli na mě a mohli s nimi hovořit.
začátek mandaly 
Mandala coby nejzajímavější zástupce kruhového tvaru
Mandaly mají svůj domov v Indii, ovšem postupem času stále více zdomácňují také v dalších a dalších zemích a kulturně – sociálních systémech. Mají představovat určitý symbol, nejčastěji vykládaný jako rovnováha či jednota. Tento symbolický význam jasně vyplývá z již uváděných vlastností kruhového tvaru, který je pro mandaly typickým.

S mandalami lze taktéž pracovat ve skupinách osob, lze je využívat i terapeutickými způsoby. Pro běžného člověka je však možné si mandala, tedy její obrys, samostatně nakreslit dle vlastní preferencí (popřípadě si zakoupit již předtištěné vzory) a v rámci volnočasových aktivit tyto obrysy barevně vyplňovat. Pokud danou činnost vyzkoušíte, sami poznáte, že se jedná o zábavu spojenou s výraznou relaxací, která Vám může dopomoci ke zklidnění mysli, lepšímu soustředění či jako pomůcka k udržování duševní hygieny.