O čem je ekonomie?

Ekonomická věda nás učí porozumět fungování hospodářství. Snažíme se a potřebujeme zjistit, jak je hospodářství organizováno, jak se chová, jak úspěšně dosahuje svých cílů a porozumět základním principům. Ekonomie nás učí odpovědět na základní otázky:
ü  co vyrábět z našich zdrojů
ü  jak vyrábět námi vybrané zboží a služby
ü  pro koho jsou zboží a služby vyráběny
ü  kdo bude odpovídat na tyto otázky: má o tom, co je vyráběno, jak a pro koho, rozhodovat trh, anebo vláda má určit výběry výstupů, regulovat výrobní procesy a přerozdělovat důchody; mají být např. úrokové míry určovány přímo soukromými bankami, nebo se je má pokusit regulovat vláda
rostoucí mince
Odpovědi na tyto otázky nejsou snadné a jsou často sporné; avšak pokud tuto vědu pochopíme, můžeme sami najít cesty, jak dosáhnout co nejlepších výsledků hospodaření – vždyť chceme stále více rostoucí životní úroveň.
Makroekonomie vs. mikroekonomie
Makroekonomie sleduje chování celého hospodářství; patří sem národní cíle jako plná zaměstnanost, kontrola inflace a hospodářský růst. Hlavní starostí makroekonomie je pochopit a zlepšit výkon hospodářství jako celku. Makroekonomové se kupříkladu snaží určit celkové množství peněz, které spotřebitelé utratí za zboží a služby; zabývá se celkovou úrovní podnikatelských investic.
ekonomika v mobilu
Mikroekonomie se zabývá detaily hospodářství; zaměřuje se na jednotlivce, firmy a vládní agentury, které právě spolu tvoří širší hospodářství. V mikroekonomii se více sleduje prodej určitého zboží a služeb, než celkové sumy a také jak jednotlivé firmy dělají svá investiční rozhodnutí.
Makroekonomie a mikroekonomie jsou však silně provázány; výsledky jedné závisí na chování druhé.
K pochopení fungování ekonomiky je potřeba vědět co to vlastně hospodářství je. Hospodářství jsme v podstatě my. Ekonomika je abstrakce od velkého množství výrobních a spotřebních aktivit.