Rozviňte slovní zásobu vašeho potomka přirozenou cestou

Mnohé studie prokázaly, že není dobré naše potomky do něčeho nutit. Děti se pak většinou brání a nechtějí se na tom s námi podílet, protože mají pocit, že musejí. Proto se na takovou věc, jako je učení, čtení nebo třeba rozšiřování slovní zásoby musí jít přirozeně a nejlépe ještě zábavnou cestou.
1.       Je nutné děti povzbuzovat k řeči
2.       Naučit děti kladnému vztahu ke čtení
Právě tyto způsoby nejvíce podporují vývin slovní zásoby u nejmenších. Jak dále podpořit vznik nových slov, ale také touhu mluvit u svých dětí?
čtení pod stromem

Neustále mluvit

Vyptávejte se dítě na nejrůznější věci. Pokud je moc malé, aby odpovídalo, bude úplně stačit, když mu budete všechno, co děláte vy, popisovat. Můžete mu vyprávět, jak ho oblékáte, případně kam půjdete a co tam budete dělat, proč se kde a co děje, můžete mu říkat, co uklízíte a proč, jak vaříte a co všechno dáváte do hrnce a podobně. Neměli byste spadnout k tomu, kdy na dítě šišláte a říkáte mu jenom holé věty, jelikož se bojíte, že vám nebude rozumět. Nebojte se, dítě vám sice ne až tak úplně rozumí, ale čím víc různých slov a souvětí slyší, tím větší bude jeho slovní zásoba.
·         Čím barvitější, tím lepší
Dítě se eventuálně naučí používat i slova, které nejsou základní a čím rychleji je od vás uslyší, tím lepší a jednodušší pro něj bude se je naučit.

Čtěte si s dítětem

Předčítejte jim pohádky, které jsou psané tak, aby děti rozmluvily. Samozřejmě dbejte i na rozvíjení dětské fantazie.

Nešišlejte, ale měňte barvu hlasu

Pokud na dítě budete šišlat, můžete mu pěkně zavařit. Mnohem raději při čtení pohádek měňte hlas a dopomáhejte si mnoha gesty.
čtení dětí

Zpěv dětem pomáhá

Říkanky, písničky, básničky nebo klasické dětské zpívánky. Tohle všechno děti pomáhá rozmluvit a zdokonalovat řečové schopnosti. Je jedno, jestli máte na zpěv talent nebo ne. Zpívejte, dítěti tím pomůžete.